Hva er kunstavgiften?

Kunstavgiften gjelder for deg med omsetning av kunst med salgspris over 2 000 NOK

Kunstavgiften - hva går pengene til?

Midlene fra kunstavgiften tilfaller kunstnere og rettighetshavere gjennom kollektive og individuelle ordninger. De kollektive ordningene forvaltes av Bildende Kunsteres Hjelpefond (BKH), og består av stipend, andre tilskuddsordninger og kunstpriser. Den individuelle ordningen (følgerett) forvaltes av Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO) og består av vederlag som betales til kunstneren som har skapt verket som selges. Innkreving og fordeling av midlene går under fellesbetegnelsen Kunstavgiften og er hjemlet i kunstavgiftsloven og åndsverkloven.

For å lese mer om Bildende Kunstneres Hjelpefonds tilskuddsordninger, kunstpriser og andre kollektive ordninger, se Bildende Kunstneres Hjelpefonds nettsted.

For å lese mer om følgeretten se BONOs nettsted