Slik foregår rapportering og innbetaling

Nedenfor finner du betalingsfrister og en steg-for-steg beskrivelse av rapportering i den nye portalen

Termin 1

Frist for rapportering og betaling for omsetning i januar, februar, mars og april:

10. juni

Termin 2

Frist for rapportering og betaling for omsetning i mai, juni, juli og august:

10. oktober

Termin 3

Frist for rapportering og betaling for omsetning i september, oktober, november og desember:

10. februar

     1. Registrering og innlogging
      Dersom du ikke har registrert en brukerprofil i portalen registrerer du deg på ved å trykke «Rapporter kunstavgift» og deretter «Opprett bruker» (knapp under feltene for innlogging).

     2. Kategori og kontaktopplysninger
      Oppgi virksomhetskategori og kontaktinformasjon. Registrerer du en virksomhet med organisasjonsnummer, vil opplysningene dine hentes automatisk fra Brønnøysundregisteret. Dersom du ønsker å endre registrerte opplysninger, må du oppdatere informasjonen i Brønnøysundregisteret.

     3. Verifisér e-postadresse og sett passord
      Etter å ha trykket «Registrer» vil du motta en e-post for å bekrefte din e-postadresse. Trykk lenken «Bekreft e-post», og du vil deretter kunne sette passord for din bruker. Du vil nå kunne logge inn i portalen.

     4. Start rapportering
      Trykk på Rapporter kunstavgift øverst i høyre hjørne for å komme til rapporteringsskjemaet. I skjemaet velger du korrekt termin og oppgir sum for omsetning:

      1. Førstehåndssalg: Kunstner som selger egne verk, eller hvis du selger på vegne av kunstner. Oppgi samlet sum for terminens totale avgiftspliktige omsetning.
      2. Kunst til offentlig visning: Dersom du har kjøpt eller bestilt et avgiftspliktig kunstverk til offentlig visning, f.eks. innkjøp til museum, utsmykkingsprosjekt, bestillingsverk eller konkurransebidrag. Her skal prosjektene rapporteres enkeltvis i skjemaet eller i eget regneark* som lastes opp.
      3. Videresalg: Hvis du selger verk som har vært solgt tidligere. Salg rapporteres individuelt pr. verk – enten i skjemaet på nettsiden eller som opplastet regneark*.
      4. Dersom du har hatt ingen avgiftspliktig omsetning i perioden velger du sjekk-boksen for dette.

       * Du kan laste ned vår mal for regneark, fylle dette ut og laste opp i web-skjemaet.

     5. Kontroll og innsending
      Trykk «Neste» for å komme til oppsummeringssiden, hvor du kan gjennomgå opplysningene du har oppgitt. Når du trykker «Send inn» registreres rapporten hos oss.

 

Etter innsendt rapport, mottar du først en kvittering på e-post.
Du vil senere motta faktura med betalingsinformasjon og KID-nummer.

Viktig! Ikke betal før du har mottatt faktura med KID-identifisering.

 


Manglende og uriktige opplysninger om førstehåndssalg og utsmykkingsoppdrag o.l., for eksempel feilrapportering av slike salg som følgerettspliktig videresalg, kan medføre mislighold av opplysningsplikten, jf. forskrift til kunstavgiftsloven § 2 og plikten til å betale kunstavgift, jf. kunstavgiftsloven § 3 jf. § 1. Kunstavgift kan kreves innbetalt selv om salget er feilrapportert som følgerettspliktig videresalg og det er betalt følgerettsvederlag. Overtredelse av opplysnings- og betalingsplikten kan straffes i henhold til kunstavgiftsloven § 5.