Kunstavgift ved kjøp av verk til offentlig visning

Avgiftsregler for «Kunst til offentlig visning»

Kunst til offentlig visning er en avgiftstype som gjelder ved kjøp av verk til utsmykking, museumssamlinger og annen offentlig visning. I motsetning til førstehåndssalg er det oppdragsgiver/kjøper som er ansvarlig for rapportering av kunstavgiften når det dreier seg om denne typen kjøp av kunst. Ved rapportering av kunst til offentlig visning er det viktig å huske på at kunstavgiften skal legges til etter kjøpesummen med kunstneren er avtalt ettersom avgiften ikke skal avkorte kunstnerens honorar.

Ettersom bestilleren er den som er pålagt avgiftsplikten, vil også verk som bestilles fra utlandet være pålagt avgiften. Dette kan gjelde for eksempel verk til offentlig utsmykking, skulptursamlinger mm.

 

Unntak for museer som ikke driver ervervsmessig (i den hensikt å tjene penger)

Unntaket for avgiftsplikten ved innkjøp til offentlig visning er dersom virksomheten ikke driver ervervsmessig og kjøper et verk som allerede er ferdig laget før kjøp.

Museer har anledning (iflg. Kunstavgiftsloven §1, 1. pkt) til å kjøpe direkte fra kunstner uten kunstavgift. Dette gjelder imidlertid utelukkende ved kjøp av ferdige verk, og bare dersom det ikke er noen form for formidler (utstillingssted, agent eller annet mellomledd) involvert i handelen. Det er altså ikke nok at verket er i kunstnerens eie på kjøpstidspunktet. Merk også at det ikke er institusjonen som per definisjon er unntatt avgift for alle typer kjøp, det er handelens karakter (som beskrevet) som er avgjørende.

Dersom salget har kommet i stand gjennom en form for mellomledd, for eksempel på bakgrunn av en utstilling eller hvor det deltar en formidler, vil kjøpet uansett være avgiftspliktig. Ved alle former for bestillingsverk eller oppdrag vil det være avgiftsplikt.

Om du er i tvil om hvorvidt kjøpet er avgiftspliktig eller ikke, ta kontakt med kunstavgiften på [email protected].