Når er det frist for å rapportere og betale kunstavgiften?

Rapportering og innbetaling av kunstavgiften skal gjøres uoppfordret og innen følgende tidsfrister:

Termin 1: 10. juni - for omsetning i januar, februar, mars og april
Termin 2: 10. oktober - for omsetning i mai, juni, juli og august
Termin 3: 10. februar - for omsetning i september, oktober, november og desember (året før)