Hva omfattes av kunstavgiften?

Originaleksemplar av kunstverk som malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer, billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk er omfattet av kunstavgiften. Som originaleksemplar regnes eksemplar av kunstverk som er utført i et begrenset antall av kunstneren selv eller med kunstnerens samtykke.

Spesifiseringen av verk som er omfattet av kunstavgiften er ikke uttømmende. I tillegg til de eksemplene som nevnes ovenfor, omfattes også arbeider utført i andre materialer enn de nevnte, og nye verkstyper som utvikles innenfor praksis i det aktuelle kunstfeltet, for eksempel verk utført i kombinerte teknikker, verk med innslag fra andre kunstarter, installasjonskunst m.m.