Hva menes med "offentlig omsetning"?

All omsetning, med mindre den skjer direkte mellom to privatpersoner, regnes som hovedregel for ”offentlig omsetning” og utløser kunstavgift. Se også ”Er det kunstavgift på formidlingssalg?”